Event, Nyheder

Sommerfuglebed på Østre Kirkegård

I lørdags plantede vi et sommerfugleblomster bed på Østre Kirkegård til ære for Inger Christensen – som er Vejlenser og skrev sonetkransen Sommerfugledalen. Tusinde tak til alle som deltog og var med til eventet.

Gartner Birtha Søes kom og fortalte om sit arbejde for mere biodiversitet på Hover Kirkegård og om sit arbejde med det frivillige blomsterlaug, som skaber liv på de ledige gravsteder. Vi er meget galde og taknemlige for hendes arengement og hjælp med sommerfugle-bedet.

Inger Christensen skal have en digterrute opkaldt efter sig og det sommerfuglebed vi har plantet bliver et pitstop på ruten. Vi har plantet værtsplanter for sommerfuglene således at bedet er delt ind efter takvinger, hvidvinger, metalmærker, ildfugle, blåfugle, bredpander, pletvinger, perlemorsommerfugle og busksommerfuglenes værtsplanter; altså hvilke planter larverne lever på. Vi var heldige allerede på dag et at se en lille aurora sommerfugl flakke ind over bedet og suge nektar fra en af de nyplantede blomster.

Efter bedets færdiggørelse fejerede vi at vi har rundet 100 betalende medlemmer med hjemmelavet lagkage, champagne og frugt.

Tak for en fantastisk dag!

Bh. Sommerfuglebevægelsen

Billede af jggrz fra Pixabay

Uncategorized

Invitation til åben møde om fremtidens bydel – Ny Rosborg

Tid: Rosborg Gymnasium – tirsdag d. 3. september – kl. 19-21:30

Tirsdag den 3. September er der åbent møde med borgere, foreninger, erhvervslivet og politikere på Rosborg gymnasium. Programmed følger nedenfor:

Program

  1. Velkommen
  2. Hovedgreb og de tre scenarier
  3. Workshops, input og afstemninger
  4. Kaffepause + invitation til at bruge bydelen og deltage i al det der allerede sker
  5. Opsamling

En helt ny resilient bydel bygget på holme. Det er det forslag, som Økonomudvalget i foråret valgte som udgangspunkt for udviklingen af Ny Rosborg. Skitsen er et svar på byrådets vision, der er udformet på baggrund af en tidligere involveringsfase med masser af forslag og idéer fra borgere, foreninger og erhvervslivet. Bag forslaget står Team Møller & Grønborg.

Siden er der arbejdet videre med nogle principper, og din meninge er vigtige at få på banen igen. Borgmesteren byder velkommen, mens Møller & Grønborg kommer og fortæller om skitseforslaget og de forskellige muligheder – hvorefter der vil være mulighed for at byde ind med, hvad det bedste, der kan ske for bydelen er.

Mødet er mødet åben for alle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen i Vejles nye vestlige bydel.