Uncategorized

Årsmøde hos Sommerfuglebevægelsen

 Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19 i Foreningernes Hus 
 Vissingsgade 31, 1 i Vejle lokale 4 & 5 

Generalforsamling – her vedhæftet vores vedtægter

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlægning af årsregnskabet til godkendelse 
4. Indkomne forslag – indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen 
5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af: 
a) valg af formand på valg 
Formand Susie Kierkegaard 
b) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg 
Kasserer Karin Overby – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Anette Ilsøe – genopstiller 
c) revisor – 2 medlemmer skal tjekke og godkende regnskabet på generalforsamlingen. 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen konstituerer sig efter spisning. 
For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal man være betalende medlem af
Sommerfuglebevægelsen.