Uncategorized

Invitation til åben møde om fremtidens bydel – Ny Rosborg

Tid: Rosborg Gymnasium – tirsdag d. 3. september – kl. 19-21:30

Tirsdag den 3. September er der åbent møde med borgere, foreninger, erhvervslivet og politikere på Rosborg gymnasium. Programmed følger nedenfor:

Program

  1. Velkommen
  2. Hovedgreb og de tre scenarier
  3. Workshops, input og afstemninger
  4. Kaffepause + invitation til at bruge bydelen og deltage i al det der allerede sker
  5. Opsamling

En helt ny resilient bydel bygget på holme. Det er det forslag, som Økonomudvalget i foråret valgte som udgangspunkt for udviklingen af Ny Rosborg. Skitsen er et svar på byrådets vision, der er udformet på baggrund af en tidligere involveringsfase med masser af forslag og idéer fra borgere, foreninger og erhvervslivet. Bag forslaget står Team Møller & Grønborg.

Siden er der arbejdet videre med nogle principper, og din meninge er vigtige at få på banen igen. Borgmesteren byder velkommen, mens Møller & Grønborg kommer og fortæller om skitseforslaget og de forskellige muligheder – hvorefter der vil være mulighed for at byde ind med, hvad det bedste, der kan ske for bydelen er.

Mødet er mødet åben for alle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen i Vejles nye vestlige bydel.

Uncategorized

Kom og vær med til Naturens dag

Tid: Søndag d. 8. september fra kl. 12 til kl. 14
Mødested: Sommerfuglehaven på Fælleden, Vestbanevej 115, til venstre for starten af Bindeballestien. Bag Vejle Firmasport.

Kom og vær med når vi fejre naturens dag på Fælleden på søndag. Vi holder kreativ workshop for børnene og giver kaffe og småkager. Vi fortæller om Sommerfuglebevægelsen, sommerfuglenes værtsplanter og livscyklus. I kan få en lille rundvisning i sommerfuglehaven, hvor vi viser de sommerfuglevenlige planter vi har sat på Fælleden. 

Bogbussen kommer også. Du kan låne bøger om sommerfugle, insekter og planter – så husk dit lånerkort. Vi ses på søndag 🙂

Billede af  Westy Esbensen

Uncategorized

Sommerfuglene i Spinderihallerne

Det er mig en glæde at kunne invitere jer til fernisering på sommerfugleudstillingen ”Sommerfuglene i Spinderihallerne” fredag den 27. September 2019. Udstillingen sker i samarbejde med sommerfuglebevægelse og har til formål at sprede budskabet om at passe på vores sommerfuglearter og vores natur i det hele taget. Som kunster er det mig en glæde at kunne skabe for gode formål og håber i har lyst til at komme og støtte udstillingen. I kan læse mere om udstillingen her.  

Uncategorized

Årsmøde hos Sommerfuglebevægelsen

 Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19 i Foreningernes Hus 
 Vissingsgade 31, 1 i Vejle lokale 4 & 5 

Generalforsamling – her vedhæftet vores vedtægter

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlægning af årsregnskabet til godkendelse 
4. Indkomne forslag – indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen 
5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af: 
a) valg af formand på valg 
Formand Susie Kierkegaard 
b) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg 
Kasserer Karin Overby – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Anette Ilsøe – genopstiller 
c) revisor – 2 medlemmer skal tjekke og godkende regnskabet på generalforsamlingen. 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen konstituerer sig efter spisning. 
For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal man være betalende medlem af
Sommerfuglebevægelsen. 

Uncategorized

Få en næsten gratis Køkkenhave

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 16.00-19.00

Sommeren er kommet og det er på høje tid at få jord under neglene. Hvis du har grønne fingre og ønsker at blive en del af Vejles nye byhave, så vil vi fra Fælleden byde dig velkommen til have-byggedag. Jorden er nu klargjort, vandtankene er klar og alt hvad vi behøver derudover er dig!

Der er flere typer harver at vælge imellem. Du kan få din egen køkkenhave på enten 10x5m eller 2x3m, eller du kan deltage i fælleshaven, hvor du sammen med andre deler ansvar og udbytte. På torsdag, 6. Juni vil vi afmærke de forskellige haver og designe havens overordnede udseende. Det er en glimrende mulighed for at møde haveinteresserede fra Vejle, samtidig med at du dyrker din egen have. Det koster kun et årligt medlemskab på 100kr til Dyrk Vejle. Selve haven er gratis i år! Medlemskab kan betales på kontonr 8401 1199480 (Merkur Bank) eller på MobilePay 77126. Skriv gerne ”Fælleden + dit navn” i beskeden. Vi glæder os til at se dig I haven torsdag fra 16 – og glem ikke dine gummistøvler og havehandsker!