Nyheder, Uncategorized

Sommerfuglebevægelsen I coronatider

Sommerfuglene er ligeglade med at menneskeheden er blevet ramt af Covid-19. Vi håber I passer på hinanden derude og at I har det godt. Himlen er mere blå end den plejer. Påsken er her og jeg så en
citronsommerfugl i dag. Denne her er dog fra sidste år hvor den sad mellem snerlerne på buksbommen.

I får også lige et smukt billede som Westy Esbensen har taget af en citronsommerfuglehan. Dens larver lever på tørst, som jeg efterhånden har skrevet mange gange. Men det er stadigt et godt lille træ, med både blomster til bierne, blade til citronsommerfuglens og skovblåfuglens larver og så er der bær til fuglene om vinteren.


Bliv klogere i hjemmekarantænetiden:

Det er stadigt muligt at deltage i gratis webinar hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
I dag deltog jeg i dette her om foreningens økonomi i krisetid.

Der er stadigt plads på det herunder, som er et vigtigt kursus i hvordan man giver
nye frivillige en god start i foreningen: https://frivillighed.dk/kurser/giv-nye-frivillige-en-godstart-i-foreningen-gratis-webinar.

Dette link er hvis du får lyst til at lære en masse nye danske arter at kende: https://allearter.dk/


Formandskvaler

Denne her nyhedsmail jeg har villet skrive til jer længe, har bare ikke ville forlade min pc. Synes det har været så meget op ad bakke at skulle fortælle jer, at vores kaffe og rundvisning ude hos Lone Hansen i hendes fantastiske landbo have ikke bliver til noget.
Det er dog muligt selv at tage derud og se den. Det skulle være muligt at gå rundt derude uden at løbe ind i nogen: https://haveselskabet.dk/aabenhave/lones-landhave.

Aktiviteter

Vores Biodiversitetsdag, som vi havde planlagt sammen med Ulla fra Haveselskabet og Ruth Marie fra Kastanjely til d. 10. maj bliver heller ikke til noget.

Vi er blevet bevilliget 32.450 kr. fra Friluftsrådet til formidling, workshops, åben havelåge og foredragsholdere mv. Pengene skulle bruges inden november, men det kommer til at knibe. Håber de flytter deadline, så vi kan få glæde af dem på et senere tidspunkt.
Vi var tilmeldt med to workshops for familier til Naturmødet i Hirtshals – det er desværre blevet helt aflyst og flyttet til 2021. https://naturmoedet.dk/

Vi mangler Britta Edelberg fra Grønt Forum. Hun tillod sig at gå på pension i marts. Hun er i den grad savnet til at koordineret taghave projektet i Midtpunktet. Tove fra Butik Salam prøver at få styr på om der er nogen som har lyst til at deltage og hjælpe med at få haven op at stå igen. Træerne står ude ved spejderne i Bredballe
og Gitte derfra er også med. Er der nogen som vi hjælpe med at få bedene på plads og sået til? Tove har fundet en 2 – 3 stykker, men der kan godt bruges et par stykker mere, som har lyst til at give en hånd med.
Vi vil gerne lave en turnus plan, så vi på skift vander planterne på taget. Skriv endeligt til mig, hvis du kan afse et par timer engang efter påske og hvis du har lyst til at vande deroppe en gang i måneden.

Der er Åben Havelåge d. 15. august, men det er nok heller ikke muligt, medmindre vi skriver at der kun må komme 10 – det kunne vi naturligvis, der var ikke flere første år vi havde det.

Naturens Dag er d. 13. september i år, men der er Bogbussen desværre udlånt andet sted, så den kan vi ikke låne den dag. De har en Bibliotekscykel vi kan låne i stedet for. Gode idéer til hvad vi kan gøre den dag, modtages gerne. Affaldsindsamlingen i naturen er flyttet her fra april og til d. 19. september pga.
virussen. Heldigvis har en der hedder Esben oprettet Facebook gruppen #skidtogskrald
https://www.facebook.com/groups/2532232907015352/about/

Moster Karens Fold

Sansehaven som vi har fået penge af Friluftsrådet til at lave i Sundhedsskoven på Moster Karens Fold i samarbejde med Natur og Friluftsliv Vejle Kommune og Center for Social Rehabilitering, lader vente på sig, fordi det har taget tid for kommunen at få finansieringen af den anden del af Sundhedskoven på plads, men
det er den nu. Nu skal der så søge tilladelser om at få lov til at lave tingene. Det tager ca. 1⁄2 år af få det på plads. Så vi regner ikke med at kunne komme i gang før til næste forår. Jeg har forsøgt at forberede mig lidt, ved at tage et kursusforløb hos en landskabsarkitekt i Århus.

En af de havearkitekter hun præsenterede os for Nigel Dunnett, laver nogle helt fantastiske vilde haver. Især synes jeg at hans kæmpe insekthoteller er geniale – de er jo lavet som afgrænsende rum i haven, og muligvis har han ikke lige tænkt insekthotel, da han skabte dem, men det bliver de jo til med tiden. Fik heldigvis hjælp af Charlotte. Det er et ret stort område, vi har fået lov til at lave noget på.Vi tænker de forskellige rum ind, og det man har en idé om der er vigtigt når man laver terapihaver. I en af teorierne arbejder man med 8 ting og vi får de 5 forærende;

 1. Noget kulturhistorisk; der er en fredet flaghøj og et fredet dige.
 2. Noget vildt; det er ikke så svært, vi kan bare lade være med at gøre noget ved
  hele området.
 3. Vand; der løber en bæk nede i bunden af slugten, som man kan høre når der
  er meget vand i den.
 4. Fuglesang; det er der heldigvis.
 5. Husdyr; Bofællesskabet Lille Grundet har høns og bistader lige op til arealet
  hvor sansehaven skal ligge.
  Der er lidt forskellige variationer af hvad der skal være i en terapihave, alt efter
  hvor man læser om det.
 6. fredfyldt
 7. rumligt
 8. vildt
 9. artsrigt
 10. trygt
 11. åbent
 12. kulturhistorie
 13. socialt /folkeligt

Andre skriver noget om husdyr, små og store rum, vildt og tæmmet, stor biodiversitet, naturlyde, vand osv.
Her tænker vi jf. vores vedtægter både ensomhedsforebyggelse og biodiversitet. Gode levesteder for insekter og herunder naturligvis planter til sommerfuglelarver og nektarplanter til imagoer (voksne sommerfugle). Vi skal også tænke i danske arter – det skal vi altid, men det er ekstra vigtigt her, fordi det ligger lige op til fredskov og den sjældne bøgeløber lever på skrænten neden for Moster Karens Fold. Fandt lige dette vidunderlige hæfte, som giver større indblik i hvad det er naturen kan for os, hvor meget det giver os at komme ud og være ude i det fri. http://natur-
vejleder.dk/wpcontent/uploads/2016/03/sundhed_og_livskvalitet_i_naturen_et_id


Pas på jer selv og hinanden
De bedste hilsner
Susie

Uncategorized

Invitation til åben møde om fremtidens bydel – Ny Rosborg

Tid: Rosborg Gymnasium – tirsdag d. 3. september – kl. 19-21:30

Tirsdag den 3. September er der åbent møde med borgere, foreninger, erhvervslivet og politikere på Rosborg gymnasium. Programmed følger nedenfor:

Program

 1. Velkommen
 2. Hovedgreb og de tre scenarier
 3. Workshops, input og afstemninger
 4. Kaffepause + invitation til at bruge bydelen og deltage i al det der allerede sker
 5. Opsamling

En helt ny resilient bydel bygget på holme. Det er det forslag, som Økonomudvalget i foråret valgte som udgangspunkt for udviklingen af Ny Rosborg. Skitsen er et svar på byrådets vision, der er udformet på baggrund af en tidligere involveringsfase med masser af forslag og idéer fra borgere, foreninger og erhvervslivet. Bag forslaget står Team Møller & Grønborg.

Siden er der arbejdet videre med nogle principper, og din meninge er vigtige at få på banen igen. Borgmesteren byder velkommen, mens Møller & Grønborg kommer og fortæller om skitseforslaget og de forskellige muligheder – hvorefter der vil være mulighed for at byde ind med, hvad det bedste, der kan ske for bydelen er.

Mødet er mødet åben for alle, der har lyst til at være med til at præge udviklingen i Vejles nye vestlige bydel.

Uncategorized

Kom og vær med til Naturens dag

Tid: Søndag d. 8. september fra kl. 12 til kl. 14
Mødested: Sommerfuglehaven på Fælleden, Vestbanevej 115, til venstre for starten af Bindeballestien. Bag Vejle Firmasport.

Kom og vær med når vi fejre naturens dag på Fælleden på søndag. Vi holder kreativ workshop for børnene og giver kaffe og småkager. Vi fortæller om Sommerfuglebevægelsen, sommerfuglenes værtsplanter og livscyklus. I kan få en lille rundvisning i sommerfuglehaven, hvor vi viser de sommerfuglevenlige planter vi har sat på Fælleden. 

Bogbussen kommer også. Du kan låne bøger om sommerfugle, insekter og planter – så husk dit lånerkort. Vi ses på søndag 🙂

Billede af  Westy Esbensen

Uncategorized

Sommerfuglene i Spinderihallerne

Det er mig en glæde at kunne invitere jer til fernisering på sommerfugleudstillingen ”Sommerfuglene i Spinderihallerne” fredag den 27. September 2019. Udstillingen sker i samarbejde med sommerfuglebevægelse og har til formål at sprede budskabet om at passe på vores sommerfuglearter og vores natur i det hele taget. Som kunster er det mig en glæde at kunne skabe for gode formål og håber i har lyst til at komme og støtte udstillingen. I kan læse mere om udstillingen her.  

Uncategorized

Årsmøde hos Sommerfuglebevægelsen

 Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 19 i Foreningernes Hus 
 Vissingsgade 31, 1 i Vejle lokale 4 & 5 

Generalforsamling – her vedhæftet vores vedtægter

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Kassererens fremlægning af årsregnskabet til godkendelse 
4. Indkomne forslag – indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen 
5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af: 
a) valg af formand på valg 
Formand Susie Kierkegaard 
b) bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg 
Kasserer Karin Overby – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Anette Ilsøe – genopstiller 
c) revisor – 2 medlemmer skal tjekke og godkende regnskabet på generalforsamlingen. 

7. Eventuelt 
Bestyrelsen konstituerer sig efter spisning. 
For at kunne stemme til generalforsamlingen, skal man være betalende medlem af
Sommerfuglebevægelsen.